http://up.p30room.ir/uploads/139060139401671.jpg
 
نوشته شده توسط : سرباز

بسم الله الرحمن الرحیم 

صبح زود بود. دو سه نفر آمده بودند برای بازدید. فکر کردیم از فرماندهان ارتش هستند. جبهه دب حردان در اهواز، خط مقدم ما به حساب می آمد و نقطه ای حساس و پرخطر بود.

خوب که دقت کردم آقا را شناختم. لباس نظامی داشت و کلت به کمر بسته بود.

مثل یک نظامی کار کشته، خط را بررسی کرد. رفت سنگر دیده بانی، بدون ترس، تمام قد ایستاد و مواضع دشمن را با دوربین از نظر گذراند.

به مسئول تدارکات فرمود به ستاد برود و برای بچه های خط کمی امکانات بگیرد.  به ما هم تأکید کرد که در نقطه حساسی مستقر شده اید؛ مواظب سمت راست باشید، دشمن شما را دور نزند.                سردار شیهد شوشتری 

جای پای باران ص 16 نقل از کتاب در سایه خورشید ص 55تاریخ انتشار : چهارشنبه 10 فروردین 1390 | نظرات (0)
  
کد موزیک آنلاین برای وبگاه