http://up.p30room.ir/uploads/139060139401671.jpg
 
نوشته شده توسط : سرباز

بسم الله الرحمن الرحیم


با رزمنده ها که بود گل از گلش می شکفت. با همه گرم میگرفت و زود صمیمی می شد.

بچه های رزمنده هم هر وقت در کنار ایشان قرار می گرفتند سر از پا نمی شناختند...

سخنرانی ایشان در پادگان دو کوهه گرم شده بود که یکی احساس کرد باید تکبیر بگوید! آقا تذکر داد که تکبیر نابجا رشته کلام را از دست سخنران خارج می کند.

یکی از بچه ها شیطنتش گل کرد و بلافاصله داد زد: تکبیر! آقا لبخندی زد: سر به سر من پیرمرد می گذارید؟!

صدای تکبیر دوباره بلند شد! آقا خنده اش گرفت. دو لشگر نیرو آنجا به صف ایستاده بودند؛ همه زدند زیر خنده.  آقا، صلواتی فرستاد. کنترل جمع را که به دست گرفت سخنرانی اش را ادامه داد.      برادر کبیری

جای پای باران ص 22 ، نقل از کتاب خاطرات سبز ص99


تاریخ انتشار : دوشنبه 22 فروردین 1390 | نظرات (0)
  
کد موزیک آنلاین برای وبگاه